antwoorden Pixwords Pixwords napoveda Pixwords 3 litere Pixwords 6 letters Pixwords 8 litere Pixwords 14 letters Pixwords 15 litere
สนามบินดอนเมือง - Way of Backpacker
Home / บทความ / สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง

100 ปีสนามบินดอนเมือง

100 ปีสนามบินดอนเมือง

 “100 ปี 100 ล้านความสุขท่าอากาศยานดอนเมือง”   สนามบินดอนเมืองเปิดใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2457  ถึงปัจจุบัน
สนามบินดอนเมืองถือเป็นสนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศ สนามบินแห่งแรกมีชื่อว่า สระปทุมเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

สนามบินดอนเมืองในปัจจุบัน ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยให้สายการบินระหว่างประเทศที่ทำการบินแบบประจำเข้ามาใช้พื้นที่ทำการที่อาคาร 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ทอท. จึงได้แบ่งพื้นที่ภายในอาคาร 1 เป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ด้านทิศเหนือของอาคารใช้สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทิศใต้สำหรับผู้โดยสารในประเทศ และใช้ทางเข้าสู่จุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกฝั่งทิศเหนือใช้สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ ฝั่งทิศใต้สำหรับผู้โดยสารในประเทศ เที่ยวบินระหว่างประเทศใช้อาคารเทียบเครื่องบินฝั่งเหนือและอาคารเทียบเครื่องบิน 2 (ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 1-6 [บัสเกต] 12 14-15 และ 21-26) ส่วนเที่ยวบินในประเทศใช้อาคารเทียบเครื่องบิน 3 และ 4 (ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 31-36  41-46 และ 71-77 [บัสเกต]) ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศใช้สายพานรับกระเป๋า 1-3 และในประเทศใช้สายพานรับกระเป๋า 4-6 แต่ยังคงใช้ห้องโถงเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารเดียวกันในด้านของร้านค้าปลอดภาษีคิงพาวเวอร์ (King Power) รวมไปถึงร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ ที่ดำเนินการโดยเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป (The Mall Group) โดยเรทราคาสินค้าจะเป็นเรทมาตรฐานเดียวกันกับสนามบินสุวรรณภูมิ

ปัจจุบัน อาคาร 1 มีสายการบินที่เปิดทำการให้บริการ ดังนี้

สายการบินที่ทำการบินแบบประจำ  • ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ Thai Air Asia X (XJ)
  • การบินไทยสมายล์ Thai Smile (WE)
  • สกู๊ต Scoot (TZ)
  • โกลเด้น เมียนมาร์ แอร์ไลน์ Golden Myanmar Airlines (Y5) เริ่มให้บริการ กันยายน 2557
  • นกสกู๊ต Nok Scoot (XB) เริ่มให้บริการ ตุลาคม 2557
  • ไทเกอร์แอร์ ไต้หวัน Tiger Air Taiwan (IT) เริ่มให้บริการ พฤศจิกายน 2557สายการบินที่ทำการบินแบบเช่าเหมาลำ 

แผนผังสนามบินดอนเมือง

แผนผังสนามบินดอนเมือง
เพื่อให้เราไม่ต้องเสียเวลากับการเดินหาเส้นทาง สนามบินดอนเมืองจึงมีคำแนะนำดี ๆ ที่จะพาเราขึ้นเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเรามาถึงชานชาลาขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. จอดส่งผู้โดยสารตามประตู (Gate) ที่ระบุสายการบิน

  •  แอร์ เอเชีย  Air Asia —>                  ประตู 1 – 3
  • โอเรียนท์ ไทย Orient Thai —>       ประตู 5
  • นกแอร์ Nok Air —>                          ประตู 6 – 7
  • ไทยไลอ้อนแอร์ T้hai Lion Air —>   ประตู 8

2. นำสัมภาระเข้าตรวจผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ (มีให้บริการภายในห้องโถงขาออก 7 จุด สามารถรองรับสัมภาระได้หนักสูงสุด 200 กก. และขนาด 100 ซม.x 100 ซม.)

3.  แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าสัมภาระใดจะโหลดลงใต้ท้องเครื่อง (สัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่องต้องมีสติ๊กเกอร์ติดเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการตรวจแล้ว) จากนั้น ไปยังเช็คอินเคาน์เตอร์ของสายการบินที่จะเดินทางเพื่อ โหลดกระเป๋าและรับบัตรโดยสาร

4. สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ : เดินไปที่ด่าน ตม.เพื่อตรวจหนังสือเดินทาง (บริเวณท้าย Row 5)
สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ : เดินเข้าห้องโถงขาออก (ด้านใน) ไปยังจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ (บริเวณระหว่างท้าย Row 6 และ 7)

5. นำสัมภาระติดตัวผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์และตรวจร่างกายด้วย Handheld Scanner

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถตรงไปยัง Boarding Gate ได้ทันเวลาแล้วครับ

 

ขอขอบคุณ : http://airportthai.co.th/

http://th.wikipedia.org/wiki/