antwoorden Pixwords PixWords megoldasok Pixwords 4 letters Pixwords 5 letters Pixwords 8 letters Pixwords 11 letters Pixwords 18 letters
การกรอกใบ ตม. ประเทศไทย - Way of Backpacker
Home / Backpack / การกรอกใบ ตม. ประเทศไทย
การกรอกใบ ตม. ประเทศไทย

การกรอกใบ ตม. ประเทศไทย

ใบตรวจคนเข้าเมือง หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าใบ ตม. (Immigration Bureau)

คือเอกสารสำคัญสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเดินทางเข้าออกประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะได้ใบ ตม. (Thai Immigration Bureau) นี้มาตอนที่ทำการเช็คอินที่เคาเตอร์สายการบิน โดยจะแนบมาพร้อมกับใบบอร์ดดิ้งพาส (boarding pass) เมื่อได้มาแล้วขอให้กรอกรายละเอียดตัวเราลงไป จะใช้ปากกาสีดำ หรือน้ำเงินก็ได้ และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ค่อย ๆ อ่าน ๆ ค่อย ๆ เขียนลงไป แต่ถ้าเขียนผิดจริง ๆ ให้ไปขอใบ ตม. ใหม่ที่เคาเตอร์สายการบินที่เราเช็คอินเท่านั้นนะครับ

ใบ ตม. ไทย (Thai Immigration Bureau) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

  • บัตรขาออก (Departure card)  สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนขาออกจากประเทศ
  • บัตรขาเข้า (Arrival card)   สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนขากลับเข้าประเทศ

มาดูกันครับว่า หน้าตาของใบ ตม. ไทยเป็นยังไง และต้องกรอกอะไรยังไงลงไปบ้าง

ใบ ตม. ไทย

กรอกรายละเอียดทั้ง 2 ส่วนให้ตรงกับในพาสปอร์ต ทั้งตัวสะกดและลายเซ็นต์นะครับ บัตรขาออกนี้เจ้าหน้าที่จะฉีกเก็บไว้
ด้านหลังที่เขียนไว้ว่า เฉพาะชาวต่างชาติ  (For Non -Thai Resident Only) เราไม่ต้องเขียนอะไรลงไปนะครับ ปล่อยว่างไว้อย่างนั้นเลย

ใบ ตม. ไทย

ส่วนของบัตรขาเข้า (Arrival card) อันนี้จะอยู่กับพาสปอร์ตเราตลอดการเดินทางจนกลับถึงสนามบินบ้านเราอีกครั้ง ดังนั้นอย่าทำหายเด็ดขาดนะครับ แต่ก็อย่าตกใจไป เพราะถ้ามันหายขึ้นมาจริง ๆ ก็ขอใบใหม่จากแอร์โฮสเตสบนเครื่องตอนขากลับได้ครับ

ง่าย ๆ แค่นี้เองครับสำหรับขั้นตอนการกรอกใบ ตม. และต้องแนบไปกับพาสปอร์ตทุกครั้งนะครับ เท่านี้เราก็พร้อมจะเดินทางในโลกกว้างได้แล้ว