Raspunsuri romana PixWords megoldasok Pixwords 2 litere Pixwords 5 letters Pixwords 9 litere Pixwords 12 letters Pixwords 15 litere
ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่ - Way of Backpacker
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังผู้นำรุ่นใหม่ จะเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้น เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เพื่อระดมพลังความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปีจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คนเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ One Young World Summit 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้าร่วมในเวทีสำคัญระดับโลกที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากนานาประเทศที่มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จในระดับโลกอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการซีพี สานฝันปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2016 ในปีนี้มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องของการศึกษา สันติภาพและความปลอดภัย ธุรกิจระดับโลก สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสุขภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการร่วมกับนานาชาติเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

โดยผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ อาทิ ธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ บนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์โดย ดร. อภิวัฒน์ หาญวงศ์ และ คุณอชิตศักดิ์ พชรวรณวิชญะ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ Mr. Rob Davies และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลกและเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย

การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2016” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม พ.. 2559 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ นายมูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ รวมไปถึงนักธุรกิจระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ผู้กำกับภาพยนตร์มือทอง นักแสดงชั้นนำ ฯลฯ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม.