Raspunsuri romana Pixwords answers Pixwords 2 litere Pixwords 6 litere Pixwords 10 litere Pixwords 11 litere Pixwords 15 letters
Way of Backpack – Way of Backpacker http://www.wayofbackpacker.com Backpacker ท่องเที่ยว เที่ยวเอง เที่ยวไทย เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น รีวิวอุปกรณ์ Thu, 20 Oct 2016 09:02:12 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.26 ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่ http://www.wayofbackpacker.com/2016/10/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87/ Wed, 19 Oct 2016 11:59:39 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=4002 เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังผู้นำรุ่นใหม่ จะเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้น เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เพื่อระดมพลังความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปีจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คนเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ One Young World Summit ...

The post ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่ appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังผู้นำรุ่นใหม่ จะเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้น เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เพื่อระดมพลังความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปีจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คนเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ One Young World Summit 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้าร่วมในเวทีสำคัญระดับโลกที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากนานาประเทศที่มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยและสังคมโลกให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีนโยบายการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จในระดับโลกอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนในโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการซีพี สานฝันปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2016 ในปีนี้มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องของการศึกษา สันติภาพและความปลอดภัย ธุรกิจระดับโลก สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสุขภาพ เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการร่วมกับนานาชาติเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

โดยผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ อาทิ ธุรกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ บนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์โดย ดร. อภิวัฒน์ หาญวงศ์ และ คุณอชิตศักดิ์ พชรวรณวิชญะ พร้อมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติโดยผู้เชี่ยวชาญ Mr. Rob Davies และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลกและเตรียมความพร้อมให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทย

การประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2016” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม พ.. 2559 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ นายมูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ รวมไปถึงนักธุรกิจระดับโลกหลากสาขาอาชีพ ผู้กำกับภาพยนตร์มือทอง นักแสดงชั้นนำ ฯลฯ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม.

The post ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่ appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เที่ยว Okinawa World ด้วยรถบัส http://www.wayofbackpacker.com/2016/01/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-okinawa-world-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa/ Mon, 18 Jan 2016 08:52:22 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3935 เรื่องเล่าจากความไม่รู้ : เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส ตอนที่ 2 ความเดิมจากตอนที่แล้ว  เราได้รู้ว่าสามารถเติมเงินลงบัตร Okica ได้จากบนรถบัส ในกรณีที่เงินในบัตรไม่พอจ่ายค่ารถ คราวต่อไปก็ไม่ต้องกังวลละว่าจะมีเงินไม่พอ วันต่อมาเรายังออกเดินทางไปนอกเมืองเหมือนเดิมโดยรถบัส ปลายทาง Okinawa World  ถ้ำหินงอกหินย้อย และโรงงานผลิตแก้วสไตร์โอกินาว่า การเดินทางไปขึ้นบัส ก็ยังคงไปขอข้อมูลที่ Okinawa Sightseeing Bus ที่เดิมที่เดียวครับ อยู่ใกล้ ๆ สถานี Asahibashi อยากไปไหน เข้าไปถามพนักงานสาวได้เลยครับ ที่นี่เขาใจดี และที่นี่ยังเป็นจุดขึ้นรถสำหรับใครที่ซื้อแพ้คเกจ one day tour ด้วยนะ 🙂     ป้ายรถบัสแต่ละสาย ที่ไปนอกเมืองเนี่ย ไม่ได้จอดที่เดียวกันนะ อย่างบัสที่ผมไป American Village วันก่อน ก็เป็นคนละป้ายกับ Okinawa World ที่ผมจะไปวันนี้ ดีที่แผนที่ที่ขอมาเขาบอกทางละเอียดดี เลยมารอไม่ผิดป้าย เราอยู่ในโอกินาว่า จังหวัดนึงในญี่ปุ่น ดังนั้นการตรงต่อเวลาจึงยังคงเป็นไปตามมาตรฐานญี่ปุ่น  ...

The post เที่ยว Okinawa World ด้วยรถบัส appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เรื่องเล่าจากความไม่รู้ : เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส ตอนที่ 2

ความเดิมจากตอนที่แล้ว  เราได้รู้ว่าสามารถเติมเงินลงบัตร Okica ได้จากบนรถบัส ในกรณีที่เงินในบัตรไม่พอจ่ายค่ารถ คราวต่อไปก็ไม่ต้องกังวลละว่าจะมีเงินไม่พอ

วันต่อมาเรายังออกเดินทางไปนอกเมืองเหมือนเดิมโดยรถบัส ปลายทาง Okinawa World  ถ้ำหินงอกหินย้อย และโรงงานผลิตแก้วสไตร์โอกินาว่า

การเดินทางไปขึ้นบัส ก็ยังคงไปขอข้อมูลที่ Okinawa Sightseeing Bus ที่เดิมที่เดียวครับ อยู่ใกล้ ๆ สถานี Asahibashi อยากไปไหน เข้าไปถามพนักงานสาวได้เลยครับ ที่นี่เขาใจดี และที่นี่ยังเป็นจุดขึ้นรถสำหรับใครที่ซื้อแพ้คเกจ one day tour ด้วยนะ 🙂

 

12553031_R835636569880109_3087317473776434923_n

 

ป้ายรถบัสแต่ละสาย ที่ไปนอกเมืองเนี่ย ไม่ได้จอดที่เดียวกันนะ อย่างบัสที่ผมไป American Village วันก่อน ก็เป็นคนละป้ายกับ Okinawa World ที่ผมจะไปวันนี้ ดีที่แผนที่ที่ขอมาเขาบอกทางละเอียดดี เลยมารอไม่ผิดป้าย

เราอยู่ในโอกินาว่า จังหวัดนึงในญี่ปุ่น ดังนั้นการตรงต่อเวลาจึงยังคงเป็นไปตามมาตรฐานญี่ปุ่น  ไม่ใช่แค่โมโนเรลเท่านั้น รถบัสเนี่ยก็ตรงเวลาอย่างเหลือเชื่อ เวลาในป้ายรถเมล์บอกไว้กี่โมงกี่นาที ก็ตามนั้นเลย มาช้าไปแค่วินาทีนี่ตกรถแน่นอน

สายที่จะพาเราไป Okinawa World มีเพียงสายเดียวคือ 83  ค่าโดยสารในใบตารางเดินรถที่หยิบมาจากออฟฟิส บอกไว้ว่า 580 เยน แต่เราไม่รู้ว่า ต้องลงป้ายไหน ???

งานนี้เลยต้องบอกคุณลุงคนขับให้ชัดเจน ว่าจะไป Okinawa World นะลุง ถึงแล้วบอกด้วยนะ และเพื่อกันเหนียวไว้ เลยเปิด google map ให้ gps แสดงพิกัดอีกที

นั่งรถไปเรื่อย ๆ ก็เป็นคนละทางกับที่ไปนอกเมืองวันก่อน แต่คราวนี้ไกลกว่าเก่า ทั้งเลียบทะเล ทั้งผ่านทุ่งนา มันไกลจัง ก็มองจอราคาค่าโดยสารไปเรื่อย ๆ ถ้า 580 เยนนี้ต้องลง … คิดไปงั้นนะ

จน gps บอกว่ามาถึงละ ตรงนี้แหละ !!! เราก็ชะเง้อมอง ไหน ๆๆๆ ไม่มีอะไรเลย มันใช่หรอออออ แต่พิกัดมันก็จบลงตรงนี้จริง ๆ นะ พร้อมกับราคาบนจอ 580 เยน !!??

เอาไงล่ะ จะลงมั้ย ถ้าลงแล้วไม่ใช่นี้เป็นเรื่องนะ เพราะมีสายเดียวผ่าน นอกจากจะไม่ทันเข้าชมถ้ำละยังหลงทางอีก

รถไม่จอดครับ เพราะไม่มีคนขึ้นและเราก็ไม่ลง ก็ขับผ่านป้ายนั้นไปต่อละ ดูซิคุณลุงแกจะพาเราไปไหน ตอนนี้คนบนรถนับได้ 5 คนละ เขาจะไปไหนกัน ???

gps เดินหน้าไปเรื่อย ๆ พร้อมด้วยค่ารถที่ขยับเกินจุดที่บอกไว้ละจาก 580 เยนเป็น 630 เยน ตัดสินใจย่องไปนั่งข้าง ๆ แกแล้วถาม Okinawa World เลยมารึยังลุง ??

ลุงแกมองหน้าแล้วชี้โบ้ชี้เบ้ครับ ประมาณเอ็งนั่ง ๆ ไปก่อน เดี๋ยวรู้เองแหละ ผมเลยไม่ถามเซ้าซี้ละ นั่งมองทางต่อไปอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปถึงไหน ค่ารถก็ขึ้นไปเรื่อย ๆ

นั่งไปพักใหญ่นะ ก็เห็นป้ายอยู่ลิบ ๆ ว่า Okinawa World จากนั้นบัสก็เลี้ยวเข้าไปแล้วจอดเป็นอันถึงละ ทุกคนทะยอยลง

โธ่ลุง Okinawa World อยู่สุดสายรถบัสก็ไม่บอก ปล่อยให้ลุ้นตั้งนาน

ค่าโดยสารล่ะ ???? ใครอ่านมาถึงบรรทัดนี้คงสงสัย ใช่มะครับ

จากที่ทะลุ 580 เยนไปเยอะละ ปรากฏพอมาถึงสุดสาย ตัวเลขตีกลับมาที่ 580 เยน !!!!

อัยยะ นี่มันราคาเหมาจ่ายใช่มั้ยยยยยย ต้นสาย – ปลายทาง

ก่อนจากก็ถามคุณลุงอีก ขากลับขึ้นรถตรงไหนลุง แกก็ชี้โบ้ชี้เบ้เหมือนเดิมประมาณตรงนี้แหละเอ็ง รถมีสายเดียว

รีบไปซื้อบัตรเที่ยวถ้ำอย่างไว เพราะใกล้จะถึงเวลาปิดละ ที่นี่ปิด 18:00 น.
.
.
.
.
ตัดกลับมาถึงขากลับกันละ ออกจากที่นี่เป็นคนสุดท้ายตามเคย ร้านค้าปิดกันหมดละ
เดินมาถึงลานจอด เจอละบัสขากลับ มีคันเดียวแต่ปิดไฟประตูไม่เปิด ไม่มีคนรอ เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเขาขับรถกันมาเอง สักพักมีฝรั่งเดินตามมาด้วย ค่อยยังชั่วมีเพื่อนรอบัสละ เผลอแป้บเดียวฝรั่งหาย อ้าวเฮ้ยยยย หายไปไหน !!???

แล้วบัสก็ติดเครื่องเปิดไฟ เปิดประตู คุณลุงมาตอนไหน !!!!! ก็ขึ้นรถอย่างไว พอ ๆ กะฝรั่งที่หายไปก็วิ่งขึ้นมาเหมือนกัน

บัสค่อย ๆ เคลื่อนออกจากลานจอด แล้วไปหยุดอยู่ที่ป้ายแรกหน้าทางเข้า Okinawa World พักนึง จอดรอไรลุง ลุงเป็นไรป่าว สงสัยครับ

มองตารางเวลาในมือ รอบรถ 18:35 น. แต่เวลาตอนนี้คือ 18:32 น. รออีก 3 นาทีดูซิ 🙂

18:35 น.เป้ะ คุณลุงติดเครื่องแล้วล้อหมุนทันทีเลยครับ โอ้วววววว เป้ะสุด ๆๆๆๆ เรื่องเวลาเนี่ยล้อกันเล่นไม่ได้เลยจริง ๆ

จาก Okinawa World มาถึง Naha ด้วยความปลอดภัย รอบนี้ไม่ทำรถติดละครับ 😀
.
.
.
.
ปอลิง : ด้วยความที่มาถึงซะบ่ายแก่ ๆ เลยตีตั๋วแค่เที่ยวถ้ำ กับเดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเท่านั้น (Gyukusendo Cave & Kingdom Village) แต่โชว์การแสดงท้องถิ่นหมดรอบไปละ อดเข้าชม สวนงู (Habu Center) และไม่ได้ชิม ฮาบุ (Habushu (ハブ酒) หรือเหล้าดองงู  ที่นี่เขามีให้ชิมและซื้อกลับไปด้วยนะ 🙂 ตามร้านขายของที่ระทึกย่านโคคุไซ ไม่มีให้ชิมครับ

RDSCN3186

RDSCN3149

RDSCN3157

 

ถ้าใครมีเวลาและอยากมีของที่ระลึกติดมือกลับไป แนะนำว่าให้ลองไปทำแก้วโอกินาว่า เขามีโรงงานทำแก้วที่นี่และให้นักท่องเที่ยวได้ทำแก้วด้วยตัวเองทุกขั้นตอนด้วยครับ

The post เที่ยว Okinawa World ด้วยรถบัส appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส http://www.wayofbackpacker.com/2016/01/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7-okinawa-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%aa/ Sun, 17 Jan 2016 08:38:58 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3930   เรื่องเล่าจากความไม่รู้ : เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส โอกินาว่ารอบนี้ผมไปแบบไม่เช่ารถขับนะ ก็ต้องขึ้นบัส ขึ้นโมโนเรลเดินทางไปโน่นไปนี่ สนุกดี สถานที่นอกเมืองที่ต้องนั่งบัสไปไกลจากนาฮะ ก็โน่น American Village กับ Okinawa World นั่นเลย นั่งกันเกือบ ๆ ชั่วโมงเลยนะแต่ละที่เนี่ย แต่รถไม่ติดครับ โดยใช้บัตร Okica Ic card ตลอด ก็ใช้ ๆ จนไม่แน่ใจว่าเงินในบัตรหมดรึยัง ค่ารถก็ขยับขึ้นตามจำนวนป้าย โดยดูจากเลขดิจิตอลข้างคนขับ ง่ายดีครับ สำหรับคนที่ใช้บัตร Okica ก็แต้ปตอนขึ้นรถก่อน ส่วนคนที่จ่ายเงินสดก็รับตั๋วที่บอกเลขป้ายไปถือไว้ตอนขึ้นรถ คราวนี้วันนั้น ขากลับจาก American Village มาค่ำเลย ก็คิดอยู่ละว่าเงินในบัตรไม่พอแน่ ๆ อาจต้องจ่ายเงินสดไปนะ นั่งไปเรื่อย ๆ พอรถมาถึงนาฮะ ผมนี่ลงก่อนเลย แต้ปบัตรปุ้บ เงินไม่พอตามคาด ลุงคนขับก็ใจเย็นนะบอกเติมเงินลงในบัตร ได้ เฮ้ยยยย เพิ่งรู้ว่าทำได้ด้วย !!!! ...

The post เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส appeared first on Way of Backpacker.

]]>
12469352_835173046593128_5706937783582984731_o

 

เรื่องเล่าจากความไม่รู้ : เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส

โอกินาว่ารอบนี้ผมไปแบบไม่เช่ารถขับนะ ก็ต้องขึ้นบัส ขึ้นโมโนเรลเดินทางไปโน่นไปนี่ สนุกดี

สถานที่นอกเมืองที่ต้องนั่งบัสไปไกลจากนาฮะ ก็โน่น American Village กับ Okinawa World นั่นเลย

นั่งกันเกือบ ๆ ชั่วโมงเลยนะแต่ละที่เนี่ย แต่รถไม่ติดครับ

โดยใช้บัตร Okica Ic card ตลอด ก็ใช้ ๆ จนไม่แน่ใจว่าเงินในบัตรหมดรึยัง

ค่ารถก็ขยับขึ้นตามจำนวนป้าย โดยดูจากเลขดิจิตอลข้างคนขับ ง่ายดีครับ สำหรับคนที่ใช้บัตร Okica ก็แต้ปตอนขึ้นรถก่อน ส่วนคนที่จ่ายเงินสดก็รับตั๋วที่บอกเลขป้ายไปถือไว้ตอนขึ้นรถ

คราวนี้วันนั้น ขากลับจาก American Village มาค่ำเลย ก็คิดอยู่ละว่าเงินในบัตรไม่พอแน่ ๆ อาจต้องจ่ายเงินสดไปนะ

นั่งไปเรื่อย ๆ พอรถมาถึงนาฮะ ผมนี่ลงก่อนเลย แต้ปบัตรปุ้บ เงินไม่พอตามคาด ลุงคนขับก็ใจเย็นนะบอกเติมเงินลงในบัตร ได้

เฮ้ยยยย เพิ่งรู้ว่าทำได้ด้วย !!!! นึกว่าเติมเงินได้ที่ตู้หน้าสถานีเท่านั้น

เติมเงินใน Okica บนรถบัสได้ มีเครื่องสแกนพร้อม ความรู้ใหม่เลยนะ เจ๋งดี

ผมก็เติมเงินไปนะ เครื่องก็ตัดเงินค่ารถไปเรียบร้อย

แต่มันเสียเวลาไง เพราะผมลงคนแรก โดยมีคนอื่น ๆ ในรถลงด้วย คล้าย ๆ หมดระยะน่ะ

ผมรอดละ พอลงจากรถบัสพบว่า

รถบัสอีก 5-6 คัน เข้าป้ายไม่ได้ จอดต่อแถวยาวววววววว ต้องรอจนว่าบัสที่ผมมาจะเคลื่อนออกไป

ผมนี้ร้องเฮ้ยยยย เราทำรถติดรึเนี่ยยยยยยย

แต่ไม่มีเสียบ่น หรือ ทำหน้าหงุดหงิดจากคนขับคันอื่น ๆ เลยนะ ทุกคันไม่บีบแตรไล่ เขาคงรู้ว่ามีคนต่อแถวจ่ายเงินอยู่บนรถคันหน้า

ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เลยพูดขำขำว่า เราเป็นคนทำรถติดในโอกินาว่า

คุณลุงแกใจเย็นมากครับ ขอชื่นชม 🙂

.
.
.
ปอลิง : การจ่ายค่าโดยสารรถบัสมี 2 วิธี คือ

 1. เงินสด โดยดูเทียบราคากับตั๋วกระดาษที่ดึงมาตอนขึ้นรถ อันนี้ปกติ
 2. โดยใช้ Okica Ic card คือแต้ปตอนขึ้นรถ เครื่องจะจำ พอตอนลงก็แต้ปจ่าย เงินในบัตรก็โดนหักไป อันนี้ปกติ

อ้าวแล้วถ้าเงินใบบัตร Okica ไม่พอล่ะ ทำไง ?

 • เติมเงินในบัตรได้เลยโดยบนบัสจะมีเครื่องเติมเงิน มีพัน มีหมื่นก็เติมได้ แต่เติมแค่ที่จำเป็นก็พอ
 • เติมเงินแค่ส่วนต่างที่ขาดไปจากในบัตร ให้เท่าราคาค่าโดยสารก็ทำได้ครับ มีเหรียญ มีแบงค์ย่อย ๆ ก็ใช้ ๆ ซะ บางคนมีแบงค์ใหญ่ใบหมื่นจะเติมก็คงไม่ดีนะ ใช้อะไรนักหนา เขาไม่มีทอนนะ

The post เที่ยว Okinawa ด้วยรถบัส appeared first on Way of Backpacker.

]]>
DECATHLON THAILAND http://www.wayofbackpacker.com/2015/12/decathlon-thailand/ Wed, 02 Dec 2015 11:37:09 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3900 DECATHLON  (อ่านว่า ดีแคทลอน) ชื่อนี้มีใครรู้จักบ้าง ???  สำหรับนักเดินทางผมว่าน่าจะคุ้นเคยกะชื่อนี้นะ เพราะเป็นสโตร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส และมีสาขาเยอะมาก ทั่วยุโรปก็พูดได้ ร้านนี้เขาขายอุปกรณ์กีฬาแทบจะทุกประเภทในราคาสมเหตุสมผล แต่คุณภาพดีเกินราคา ในบ้านเรา Decathlon Thailand​  นั่นมีหน้าร้านมานานกว่าสิบปีแล้ว ที่บางนาทาวเวอร์ ที่เดียวในไทย พูดงี้หลายคนถึงกับร้องอ๋อออออ หลายคนเคยไป หลายคนอยากไปแต่ไม่สะดวกเพราะไกล หลายคนเลือกสั่งซื้อทางออนไลน์ แต่สโตร์นั้นเป็นของสิงคโปร์ (เหมือน apple store online บ้านเราแต่ของส่งจากสิงคโปร์) ในปีนี้เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อสาขาแรกและสาขาเดียวที่บางนาทาวเวอร์กำลังจะปิดตัว แล้วเปลี่ยนไปขยายสาขาในห้างโลตัส (ตอนนี้เปิดเฉพาะในกรุงเทพก่อน) เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายกว่า โดยช่วงแรกนี้ไปเปิดสาขาที่ โลตัสบางนา โลตัสพระราม 4 โลตัสรัตนาธิเบศร์ โลตัสนวมินทร์ โลตัสหลักสี่ เกริ่นประวัติร้านมาคร่าว ๆ พอละ วันนี้ผมไปเดิน DECATHLON สาขาโลตัสพระราม 4 ขอบอกว่าใหญ่มากกกกกก มากกว่าที่คิดไว้ซะอีก มีแยกหมวดหมู่กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน แต่ที่ผมตั้งใจมาดูคือ หมวดเสื้อผ้าและอุปกรณ์เดินทาง และเดินป่า โดยเฉพาะยี่ห้อ QUECHUA อ่านว่า ...

The post DECATHLON THAILAND appeared first on Way of Backpacker.

]]>
DECATHLON  (อ่านว่า ดีแคทลอน) ชื่อนี้มีใครรู้จักบ้าง ???  สำหรับนักเดินทางผมว่าน่าจะคุ้นเคยกะชื่อนี้นะ เพราะเป็นสโตร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส และมีสาขาเยอะมาก ทั่วยุโรปก็พูดได้ ร้านนี้เขาขายอุปกรณ์กีฬาแทบจะทุกประเภทในราคาสมเหตุสมผล แต่คุณภาพดีเกินราคา

ในบ้านเรา Decathlon Thailand​  นั่นมีหน้าร้านมานานกว่าสิบปีแล้ว ที่บางนาทาวเวอร์ ที่เดียวในไทย พูดงี้หลายคนถึงกับร้องอ๋อออออ หลายคนเคยไป หลายคนอยากไปแต่ไม่สะดวกเพราะไกล หลายคนเลือกสั่งซื้อทางออนไลน์ แต่สโตร์นั้นเป็นของสิงคโปร์ (เหมือน apple store online บ้านเราแต่ของส่งจากสิงคโปร์)

ในปีนี้เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อสาขาแรกและสาขาเดียวที่บางนาทาวเวอร์กำลังจะปิดตัว แล้วเปลี่ยนไปขยายสาขาในห้างโลตัส (ตอนนี้เปิดเฉพาะในกรุงเทพก่อน) เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายกว่า โดยช่วงแรกนี้ไปเปิดสาขาที่

 1. โลตัสบางนา
 2. โลตัสพระราม 4
 3. โลตัสรัตนาธิเบศร์
 4. โลตัสนวมินทร์
 5. โลตัสหลักสี่

เกริ่นประวัติร้านมาคร่าว ๆ พอละ วันนี้ผมไปเดิน DECATHLON สาขาโลตัสพระราม 4 ขอบอกว่าใหญ่มากกกกกก มากกว่าที่คิดไว้ซะอีก มีแยกหมวดหมู่กิจกรรมไว้อย่างชัดเจน

แต่ที่ผมตั้งใจมาดูคือ หมวดเสื้อผ้าและอุปกรณ์เดินทาง และเดินป่า โดยเฉพาะยี่ห้อ QUECHUA อ่านว่า ‘เกอร์ชู’ ไม่ใช่ เกย์ชัวร์ นะครับ 🙂

ยี่ห้อ QUECHUA (http://www.quechua.fr/) เนี่ยเป็นแบรนด์แห่งชาติของฝรั่งเศสและนิยมมากในยุโรป จะเห็นฝรั่งฝั่งยุโรปที่มาเที่ยวบ้านเราใช้ยี่ห้อนี้กันเยอะมาก ก็ของเค้าดีจริง ๆ นะ ผมก็มีใช้เหมือนกัน
คนไทยยังรู้จักยี่ห้อนี้กันน้อยอยู่ไม่เหมือนยี่ห้อฝั่งอเมริกาอย่าง Columbia, The North Face

ก็เลยมาดูว่าสินค้าในแบรนด์หลักจะมีอะไรนำมาขายบ้าง ก็เยอะนะ ทั้งเสื้อผ้า เสื้อแจ้กเก็ต รองเท้าเดินป่า เป้เดินทางขนาดใหญ่ เป้เดย์แพ็ค และอีกเยอะ เดินถ่ายรูปมาไม่หมด ที่สำคัญราคาเอื้อมถึงได้ง่าย ๆ

 

RAIMG_9449

 

RAIMG_9454

 

RAIMG_9452

 

RAIMG_9455

 

RAIMG_9456

 

RAIMG_9453

 

RAIMG_9457

 

RAIMG_9459

 

RAIMG_9458

 

RAIMG_9464

 

RAIMG_9463

 

RAIMG_9460

 

RAIMG_9461

 

RAIMG_9466

 

RAIMG_9448

 

RAIMG_9446

 

RAIMG_9447

 

RAIMG_9445

 

 

เพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาอุปกรณ์เดินทางราคาเบา ๆ แต่คุณภาพดี ลองแวะไปดูตามสาขาใกล้บ้านนะครับ

หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ : http://www.decathlon.co.th/

ปอลิง : พวกแจ้กเก็ต 3 in 1 หรือรุ่นที่ผมใช้อยู่ สาขาบ้านเราไม่ยักมีแฮะ ใครสนใจคงต้องสั่งจากเวปไซด์เท่านั้นล่ะ ดีตรงที่เขารวมภาษีและค่าส่งมาเรียบร้อยแล้ว ( imported from DECATHLON Singapore)

ประเทศเมืองร้อนอย่างเรา ก็เป็นงี้สินค้าหน้าหนาวแทบจะไม่ค่อยมีขาย แถมซื้อแล้วปีนึงจะได้ใช้กี่วันนะ ปีไหนไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศหน้าหนาวถือว่าขาดทุนจริง ๆ

The post DECATHLON THAILAND appeared first on Way of Backpacker.

]]>
กับคําถามที่เธอถามฉันบ่อยๆ http://www.wayofbackpacker.com/2015/11/%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9a/ Mon, 30 Nov 2015 11:27:20 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3894 มีเพื่อนมาถามบ่อยว่า ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้ง ทำไมใส่แต่เสื้อผ้าชุดเดิม  ??? ก็บอกคนช่างสงสัยไปว่าคือจริง ๆไม่ได้ไปไหน แต่ใช้ photoshop ตัดต่อรูปผมไปลงตามที่ต่าง ๆ น่ะ ไม่รู้มันเชื่อมั้ยนะ เหตุผลที่แต่งตัวเดิม ๆ เสื้อสีเดิม ๆ พื้น ๆ ซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรมากเลย เพราะสีทึม ๆ ตุ่น ๆ อย่างนี้มันเข้าได้ดีกับยีนส์ กระเป๋า รองเท้า  ซึ่งทั้งหมดก็ยังเป็นของที่ใช้บ่อย ๆ อยู่แล้ว ไม่เป็นจุดเด่นเลย นี่แหละคือความสำคัญเพราะมันทำให้ไม่ดูเป็นนักท่องเที่ยว ที่พกเงินหรือของมีค่าติดตัวมา อยู่ข้างนอกก็ไม่เอามือถือออกมาใช้ถ้าไม่จำเป็น ใช้กล้องเสร็จแล้วเก็บลงกระเป๋า ไม่ก็ซ่อนไว้ใต้เสื้อ (กล้องตัวเล็ก ๆ มันดีตรงนี้แหละ) กระเป๋าเป้นี้ใช้จนเก่านะ ใช้แบบไม่ค่อยรักษา ดูมอมอดี รวม ๆ แล้วโอกาสที่จะอยู่ในสายตาโจรมีน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวชัดเจนนะ ไปเที่ยวแบบแบคแพคน่ะ ไม่มีใครเขาสนหรอกว่าเราใส่เสื้อเดิม ๆ ทุกวันรึเปล่า  (ถ้าไปกะทัวร์คงมีคนคิดมั้ง แต่ละคนนี้พล้อบเยอะ) ขืนทำตัวเด่น ชอบอวด ก็เหมือนเป็นแรงดึงดูดให้โจรเข้ามา และพวกโจรนี้รู้ดีซะด้วย เพราะปล้นนักท่องเที่ยวเนี่ยง่าย เพราะกว่าจะแจ้งตำรวจ ...

The post กับคําถามที่เธอถามฉันบ่อยๆ appeared first on Way of Backpacker.

]]>
มีเพื่อนมาถามบ่อยว่า ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้ง ทำไมใส่แต่เสื้อผ้าชุดเดิม  ???

ก็บอกคนช่างสงสัยไปว่าคือจริง ๆไม่ได้ไปไหน แต่ใช้ photoshop ตัดต่อรูปผมไปลงตามที่ต่าง ๆ น่ะ ไม่รู้มันเชื่อมั้ยนะ

เหตุผลที่แต่งตัวเดิม ๆ เสื้อสีเดิม ๆ พื้น ๆ ซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรมากเลย เพราะสีทึม ๆ ตุ่น ๆ อย่างนี้มันเข้าได้ดีกับยีนส์ กระเป๋า รองเท้า  ซึ่งทั้งหมดก็ยังเป็นของที่ใช้บ่อย ๆ อยู่แล้ว ไม่เป็นจุดเด่นเลย

นี่แหละคือความสำคัญเพราะมันทำให้ไม่ดูเป็นนักท่องเที่ยว ที่พกเงินหรือของมีค่าติดตัวมา อยู่ข้างนอกก็ไม่เอามือถือออกมาใช้ถ้าไม่จำเป็น ใช้กล้องเสร็จแล้วเก็บลงกระเป๋า ไม่ก็ซ่อนไว้ใต้เสื้อ (กล้องตัวเล็ก ๆ มันดีตรงนี้แหละ) กระเป๋าเป้นี้ใช้จนเก่านะ ใช้แบบไม่ค่อยรักษา ดูมอมอดี รวม ๆ แล้วโอกาสที่จะอยู่ในสายตาโจรมีน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวชัดเจนนะ

ไปเที่ยวแบบแบคแพคน่ะ ไม่มีใครเขาสนหรอกว่าเราใส่เสื้อเดิม ๆ ทุกวันรึเปล่า  (ถ้าไปกะทัวร์คงมีคนคิดมั้ง แต่ละคนนี้พล้อบเยอะ) ขืนทำตัวเด่น ชอบอวด ก็เหมือนเป็นแรงดึงดูดให้โจรเข้ามา และพวกโจรนี้รู้ดีซะด้วย เพราะปล้นนักท่องเที่ยวเนี่ยง่าย เพราะกว่าจะแจ้งตำรวจ ต้องวุ่นวายกับการสอบสวน คุยกันไม่รู้เรื่อง จะอยู่นานก็ไม่ได้ ต้องบินกลับบ้าน โอกาสจับโจรได้จึงน้อยมาก สุดท้ายก็บ่นกะตัวเองว่าฟาดเคราะห์ไป

เรื่องสั้น ๆ ที่เล่ายาว ๆ ก็มีแค่นี้แหละครับ

The post กับคําถามที่เธอถามฉันบ่อยๆ appeared first on Way of Backpacker.

]]>
JETSTAR โปรโมชั่น FRIDAY FARE FRENZY http://www.wayofbackpacker.com/2015/11/jetstar-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99-friday-fare-frenzy/ Fri, 13 Nov 2015 06:11:36 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3880 Jetstar Asia เป็นสายการบินที่ขยันออกโปรโมชั่นมาบ่อยมาก ชนิดที่เรียกว่า โปรเดิมยังไม่ทันได้บิน โปรใหม่ก็มาอีกแล้ว คราวนี้ก็เหมือนกันเป็นโปรโมชั่น Friday Fare Frenzy  ขายวันศุกร์เพียงวันเดียว ช้าอดหมดโปร ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ เที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพ – ฮานอย ประเทศเวียดนาม ในโปรโมชั่นนี้ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 9 บาท !!!!  ย้ำ 9 บาทเท่านั้น เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายนะครับ มาดูกันเลยว่าเบ็ดเสร็จจะจ่ายที่เท่าไหร่           ช่วงเวลาเดินทาง มีเยอะมาก จากหลายเส้นทางบิน เริ่มจากกรุงเทพ และ ภูเก็ต  ปลายทาง ฮานอย โฮจิมินห์ สิงคโปร์ และ ฮ่องกง  รายละเอียดเพิ่มเติม : Jetstar Asia

The post JETSTAR โปรโมชั่น FRIDAY FARE FRENZY appeared first on Way of Backpacker.

]]>
Jetstar Asia เป็นสายการบินที่ขยันออกโปรโมชั่นมาบ่อยมาก ชนิดที่เรียกว่า โปรเดิมยังไม่ทันได้บิน โปรใหม่ก็มาอีกแล้ว คราวนี้ก็เหมือนกันเป็นโปรโมชั่น Friday Fare Frenzy  ขายวันศุกร์เพียงวันเดียว ช้าอดหมดโปร ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ

เที่ยวบินไปกลับ กรุงเทพ – ฮานอย ประเทศเวียดนาม ในโปรโมชั่นนี้ราคาตั๋วเริ่มต้นที่ 9 บาท !!!!  ย้ำ 9 บาทเท่านั้น เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายนะครับ มาดูกันเลยว่าเบ็ดเสร็จจะจ่ายที่เท่าไหร่

 

ha4

9 บาทจริง ๆ ครับ มีหลายวันด้วยนะ  ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับ

 

ha5

ขากลับก็ยังมีราคา 9 บาทอีกด้วยล่ะ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับ

 

ha6

ราคาเบ็ดเสร็จแล้วครับ ก็ Ok นะเพราะปกติฮานอยจะแพงกว่านี้

 

ha9

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของตั๋ว 9 บาท รวมค่าธรรมเนียมแล้ว ไม๋ซื้อออฟชั่นเสริม

 

ช่วงเวลาเดินทาง มีเยอะมาก จากหลายเส้นทางบิน เริ่มจากกรุงเทพ และ ภูเก็ต  ปลายทาง ฮานอย โฮจิมินห์ สิงคโปร์ และ ฮ่องกง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Jetstar Asia

The post JETSTAR โปรโมชั่น FRIDAY FARE FRENZY appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E13 http://www.wayofbackpacker.com/2015/11/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-eloop-e13/ Thu, 12 Nov 2015 10:09:53 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3868 คราวก่อนผมเขียนถึงเพาเวอร์แบงค์ของ eloop E17  ที่เพิ่งซื้อมาแล้ว เผอิญว่ามีเพื่อนสนใจยี่ห้อนี้เหมือนกัน แต่เขาอยากชาร์ตได้ทั้งมือถือและ iPad พร้อม ๆ กัน ซึ่ง eloop E17 ที่ผมใช้นั้นมีช่องจ่ายไฟ USB เพียงช่องเดียวเท่านั้น ก็เลยต้องหารุ่นอื่นที่ตรงกับความต้องการใช้ ซึ่งยี่ห้อ eloop นี้ก็ทำออกมาหลายรุ่น แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน แล้วผมก็เลือกรุ่นยอดนิยมที่ออกมานานแล้ว แต่ยังได้ขายดีที่สุดของยี่ห้อนี้คือรุ่น eloop E13  ที่มีความจุกำลังดี ไม่มากไปหรือน้อยไป ที่ 13,000 mAh     แกะกล่องออกมาก็เหมือนเคยครับ มีตัวเครื่อง eloop E13  อันนี้ผมสั่งสีทองให้เพื่อน มันทองตรงไหนเนี่ย นึกว่าจะทองแบบโรสโกลด์ของ iPhone ซะอีก ผิวสัมผัสดีครับ สากมือไปทั้งตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะจับแล้วลื่นปรื้ด และมีสายชาร์ต micro USB มาให้ 1 เส้น ไม่มีหัวปลั้กมาให้นะครับ     ผิวสัมผัสรุ่น eloop ...

The post เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E13 appeared first on Way of Backpacker.

]]>
คราวก่อนผมเขียนถึงเพาเวอร์แบงค์ของ eloop E17  ที่เพิ่งซื้อมาแล้ว เผอิญว่ามีเพื่อนสนใจยี่ห้อนี้เหมือนกัน แต่เขาอยากชาร์ตได้ทั้งมือถือและ iPad พร้อม ๆ กัน ซึ่ง eloop E17 ที่ผมใช้นั้นมีช่องจ่ายไฟ USB เพียงช่องเดียวเท่านั้น ก็เลยต้องหารุ่นอื่นที่ตรงกับความต้องการใช้ ซึ่งยี่ห้อ eloop นี้ก็ทำออกมาหลายรุ่น แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน

แล้วผมก็เลือกรุ่นยอดนิยมที่ออกมานานแล้ว แต่ยังได้ขายดีที่สุดของยี่ห้อนี้คือรุ่น eloop E13  ที่มีความจุกำลังดี ไม่มากไปหรือน้อยไป ที่ 13,000 mAh

 

IMG_9158

กล่อง eloop E13 บอกทุกอย่าง และมีสติกเกอร์ให้ขูดเอา serial code ไปเช็คในเวปด้วยครับ

 

แกะกล่องออกมาก็เหมือนเคยครับ มีตัวเครื่อง eloop E13  อันนี้ผมสั่งสีทองให้เพื่อน มันทองตรงไหนเนี่ย นึกว่าจะทองแบบโรสโกลด์ของ iPhone ซะอีก ผิวสัมผัสดีครับ สากมือไปทั้งตัว ไม่ต้องกลัวว่าจะจับแล้วลื่นปรื้ด และมีสายชาร์ต micro USB มาให้ 1 เส้น ไม่มีหัวปลั้กมาให้นะครับ

 

IMG_9151

สั่งมาเป็นสีทอง (Gold) แต่ไม่ทองอย่างที่คิด ผิวสัมผัสสากมือดีครับ ไม่ลื่นแน่ ๆ น้ำหนักกำลังดี

 

ผิวสัมผัสรุ่น eloop E13 ทำได้ดีมาก  รู้สึกถือแล้วติดมือดี ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ จับได้กระชับ และไม่หนาเทอะทะ งานประกอบเรียบร้อยแน่นหนาดี ด้านหน้าจะมีหลอดไฟบอกระดับแบตเตอรี่ 4 ดวงเหมือนรุ่นอื่น ๆ พอร์ต USB มี 2 พอร์ตแบ่งเป็น  1.0A  กับ  2.1A  สำหรับชาร์ตมือถือและ iPad หรือ tablet พร้อมกันได้

 

IMG_9160

สเปคหลังกล่อง บอกรายละเอียดการจ่ายไฟ / ชาร์ตไฟ

 

ด้วยความจุถึง 13,000 mAh เวลาชาร์ตไฟนี้แทบจะวางลืมไปเลย  เพราะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเต็ม หลังกล่องระบุว่าชาร์ตเต็มใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง อย่างว่านะ แบตใหญ่ความจุเยอะ เวลาใช้ก็ใช้นาน เวลาชาร์ตก็ชาร์ตนานเหมือนกัน แต่ที่ชอบคือเสียบชาร์ตแล้วตัวเครื่อง eloop E13 ไม่มีความร้อนเลย  ทั้งทีทิ้งไว้หลายชั่วโมง ส่วนตัวปลั้กไฟ USB นี่ร้อน ๆ อุ่น ๆ เป็นปกติครับ

 

el

เอา serial code ไปเช็คในเวป www.szeloop.com ถ้าเป็นของแท้จะบอกอย่างนี้

 

และก็เหมือนเคยด้วยความเป็นยี่ห้อที่ขายดี โดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมแบบนี้ ของปลอมย่อมทำออกมาหลอกขาย ก็ต้องเช็คด้วยการขูด Serial code ที่สติกเกอร์หน้ากล่อง โดยเช็คในเวป  www.szeloop.com  ถ้าเป็นของแท้ก็จะมีข้อความตามรูปครับ พร้อมวันที่เราลงทะเบียนไว้

 

The post เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E13 appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E17 http://www.wayofbackpacker.com/2015/11/%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-eloop-e17/ Mon, 09 Nov 2015 10:38:56 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3825 เมื่อวานไปเดินกุ้กกุ้กที่งานคอมมาร์ต (commart) วันสุดท้ายที่ศูนย์สิริกิติ์ ก็ว่าจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะ เผอิญไปเจอบูธนึงเขาเอาเจ้า เพาเวอร์แบงค์ (powerbank) ยี่ห้อ อีลูป (eloop) มาขายหลายรุ่น เห็นแล้วชอบกิเลสเลยเกิด ก็อ้างว่า sanyo eneloop ที่ผมใช้มาจะ 4 ปี ไปไหนมาไหนต้องพกติดกระเป๋าไปตลอด มันก็เก่าละ ต้องหาผู้ช่วยใหม่ซะแล้ว อุปกรณ์สามัญประจำกระเป๋าของผมและของใคร ๆ ในยุค 4G นี้     เลือกไปเลือกมาก็ได้รุ่นนี้มาแหละครับ eloop E17  ที่ขนาดบางเบาและสวยดี (powerbank นะ) ความจุไม่ต้องมากนัก ใช้กะมือถือเครื่องเดียว 10,000 mAh ก็เหลือ ๆ ละ อีกอย่าง ถ้าความจุเยอะ ระยะการชาร์ตตัวมันก็นานตามไปด้วยหลายชั่วโมงอยู่     ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อ eloop ของจีนมันจะดีมั้ย เพราะดันชื่อคล้าย ๆ กับ sanyo eneloop ยี่ห้อเดิมที่ใช้ผมอยู่  (ตอนนี้ขายสิทธิ์ไปให้ ...

The post เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E17 appeared first on Way of Backpacker.

]]>
เมื่อวานไปเดินกุ้กกุ้กที่งานคอมมาร์ต (commart) วันสุดท้ายที่ศูนย์สิริกิติ์ ก็ว่าจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะ เผอิญไปเจอบูธนึงเขาเอาเจ้า เพาเวอร์แบงค์ (powerbank) ยี่ห้อ อีลูป (eloop) มาขายหลายรุ่น เห็นแล้วชอบกิเลสเลยเกิด ก็อ้างว่า sanyo eneloop ที่ผมใช้มาจะ 4 ปี ไปไหนมาไหนต้องพกติดกระเป๋าไปตลอด มันก็เก่าละ ต้องหาผู้ช่วยใหม่ซะแล้ว อุปกรณ์สามัญประจำกระเป๋าของผมและของใคร ๆ ในยุค 4G นี้

 

12234898_806056792838087_3792262511135711014_n

กล่องสวยดี บอกข้อมูลครบ ชื่อยี่ห้อ ชื่อรุ่น ความจุแบต ตรงสันกล่องเป็น serial code ไว้เช็คกับเวปไซด์

 

เลือกไปเลือกมาก็ได้รุ่นนี้มาแหละครับ eloop E17  ที่ขนาดบางเบาและสวยดี (powerbank นะ) ความจุไม่ต้องมากนัก ใช้กะมือถือเครื่องเดียว 10,000 mAh ก็เหลือ ๆ ละ อีกอย่าง ถ้าความจุเยอะ ระยะการชาร์ตตัวมันก็นานตามไปด้วยหลายชั่วโมงอยู่

 

12191556_806056806171419_6096092102920852476_n

ขนาดบางและเบา วัสดุทำจากอลูมิเนียม แบตเป็นลิเธียมโพลิเมอร์

 

ก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อ eloop ของจีนมันจะดีมั้ย เพราะดันชื่อคล้าย ๆ กับ sanyo eneloop ยี่ห้อเดิมที่ใช้ผมอยู่  (ตอนนี้ขายสิทธิ์ไปให้ panasonic ละ)  เช็คในเวปไซด์ของ eloop นี้แล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะ ไม่ใช่ยี่ห้อโนเนมไก่กาแบบที่ขายตามตลาดนัด แบบนั้นผมไม่กล้าซื้อมาลอง แม้จะราคาถูกแต่กลัวมันจะระเบิดน่ะ  และมันคงจะเป็นสินค้าที่ขายดีมากแน่ ๆ  มากจนมีของปลอมทำออกมาขาย เขาว่างั้นนะ

 

11251620_1050322354989458_1841252737441570615_n

ขูดหาเลขเบา ๆ นะครับ

 

ทางผู้ผลิตเลยให้เราสามารถเช็คจาก serial code ที่สติกเกอร์ข้างกล่อง ในเวปไซด์  www.szeloop.com  เพื่อดูว่าเป็นของแท้รึเปล่า ซึ่ง E17 ของผมนี้ก็เป็นของแท้ ก็น่าเชื่อถือได้นะ งานประกอบเรียบร้อย สวยงาม ชอบตรงที่น้ำหนักเบา  ส่วนใช้งานดีรึเปล่า แล้วจะมาเล่าให้ฟังในคราวต่อไปนะครับ ของแบบนี้ต้องดูกันยาว ๆ เพราะ sanyo eneloop ของผมยังใช้มาถึงวันนี้เป็นปีที่ 4 เซลล์แบตก็ยังไม่เสื่อมเลย (แต่ราคามันก็ซื้อ eloop อันนี้ได้หลายอันนะ สมราคาแล้วล่ะ)

 

el

เอา serial code ไปลงทะเบียนในเวป www.szeloop.com ถ้าเป็นของแท้ จะบอกแบบนี้

 

 • งานประกอบเรียบร้อย หนาแน่นดีมาก ใช้วัสดุอลูมิเนียม ดูหรูดี
 • น้ำหนักเบา และมีความบาง เพราะใช้แบตแบบลิเธี่ยมโพลิเมอร์  ไม่เป็นภาระเวลาเดินทาง
 • ช่องเสียบ USB มีเพียง 1 ช่อง ปล่อยกระแสที่ 2.1 mA ชาร์ตได้ทั้งมือถือ iPad และ tablet
 • ตัวเครื่องไม่มีปุ่มใดใดเลย การใช้งานก็แค่ เสียบสาย USB เครื่องก็พร้อมทำงานทันที
 • หากต้องการทราบสถานะของแบตเตอรี่ว่าเหลือแค่ไหน จากทั้งหมด 4 ดวงไฟ ก็แค่ ‘เขย่า’ เครื่องเบา ๆ ก็จะแสดงสถานะดวงไฟให้รู้ และ ตอนที่ชาร์ตมือถืออยู่ เครื่องก็แสดงดวงไฟบอกเหมือนกัน
 • สามารถเช็ค serial code ที่มากับสติกเกอร์ข้างกล่อง ในเวปไซด์ www.szeloop.com  เพื่อเช็คว่าของแท้หรือไม่ อันนี้ที่ผมซื้อมา ของแท้สบายใจ
 • ภายในกล่องให้มาแค่ ตัวเครื่องเพาเวอร์แบงค์ กะสายชาร์ตเท่านั้น ไม่มีหัวปลั้กไฟ USB มาให้ ผมก็ต่อกับ USB power adapter ของ apple ชาร์ตไฟได้
 • ระยะเวลาการชาร์ตเพาเวอร์แบงค์ ผมชาร์ตตอนที่ไฟสถานะเหลือดวงเดียว จาก 4 ดวง ( 25% – 100%)  ไม่ควรใช้จนไฟเกลี้ยงนะ  จากดวงเดียวนั้น ใช้เวลาประมาณ ไม่ถึง 6 ชั่วโมงก็เต็ม 100%  (ไฟ 4 ดวงเต็ม) แบตไม่ร้อนขณะกำลังชาร์ตด้วยแฮะ ถ้าเป็นรุ่นที่มีความจุมากกว่าก็นานขึ้นอีก

The post เพาเวอร์แบงค์ ELOOP E17 appeared first on Way of Backpacker.

]]>
บัตรสมาชิก KING POWER http://www.wayofbackpacker.com/2015/10/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%81-king-power/ Thu, 29 Oct 2015 07:25:00 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3794 คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (King Power Duty Free) ชื่อนี้นักเดินทางทุกคนย่อมรู้จักกันดี ว่าเป็นร้านค้าปลอดภาษีรายแรกในประเทศไทย โดยมีสาขาอยู่ใน 5 สนามบินทั่วประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ และยังมี คิง เพาเวอร์ ช้อปปิ้งมอลล์  ในเมืองอีก 3  สาขา คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ คิง เพาเวอร์ยังเปิดรับสมาชิกด้วยการสมัคร คิง เพาเวอร์ เมมเบอร์การ์ด  ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ แต่ละระดับก็จะได้สิทธิประโยชน์ต่างกันไป บัตรสมาชิกทุกระดับ สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเข้าใช้บริการ ‘ห้องรับรองคิง เพาเวอร์ เลาจน์ (King Power Lounge)’ มาดูกันทีละระดับกันครับว่า ...

The post บัตรสมาชิก KING POWER appeared first on Way of Backpacker.

]]>
คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (King Power Duty Free) ชื่อนี้นักเดินทางทุกคนย่อมรู้จักกันดี ว่าเป็นร้านค้าปลอดภาษีรายแรกในประเทศไทย โดยมีสาขาอยู่ใน 5 สนามบินทั่วประเทศ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินดอนเมือง
 • สนามบินเชียงใหม่
 • สนามบินภูเก็ต
 • สนามบินหาดใหญ่

และยังมี คิง เพาเวอร์ ช้อปปิ้งมอลล์  ในเมืองอีก 3  สาขา

 • คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ
 • คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
 • คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์

คิง เพาเวอร์ยังเปิดรับสมาชิกด้วยการสมัคร คิง เพาเวอร์ เมมเบอร์การ์ด  ซึ่งมีอยู่ 5 ระดับ แต่ละระดับก็จะได้สิทธิประโยชน์ต่างกันไป

kp2

บัตรสมาชิกทุกระดับ สามารถใช้ได้ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา และเข้าใช้บริการ ‘ห้องรับรองคิง เพาเวอร์ เลาจน์ (King Power Lounge)’ มาดูกันทีละระดับกันครับว่า มีสิทธิประโยชน์อะไรสำหรับผู้ถือบัตรแต่ละแบบบ้าง เริ่มจาก

navy2

 • รับส่วนลด 5% เมื่อช้อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขา
 • สะสมกะรัตเพื่อแลกสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมายทุกยอดซื้อสุทธิ 100 บาท รับ 1 กะรัต
 • รับส่วนลดร้านอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิ
 • ระดับ NAVY นี้สามารถสมัครได้ฟรีทางออนไลน์ : สมัครบัตร KING POWER NAVY

scarlet2

 • รับส่วนลด 10% เมื่อช้อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขา
 • มีประกันการเดินทางคุ้มครองระหว่างที่ท่องเที่ยวอยุ่
 • International Data Roaming 15 ประเทศ (1 คูปอง /ปี)
 • บริการห่อสัมภาระ (1 คูปอง /ปี)
 • คุณจะได้รับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์  SCARLET เมื่อสะสมคะแนนกะรัตครบ  1,000 กะรัต หรือมียอดซื้อสะสมครบ  100,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

onyx2

 • รับส่วนลด 15% เมื่อช้อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขา
 • มีประกันการเดินทางคุ้มครองระหว่างที่ท่องเที่ยวอยุ่
 • International Data Roaming 15 ประเทศ (3 คูปอง /ปี)
 • บริการห่อสัมภาระ (3 คูปอง /ปี)
 • คุณจะได้รับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์  ONYX เมื่อสะสมคะแนนกะรัตครบ  7,500 กะรัต หรือมียอดซื้อสะสมครบ  750,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

crown2

 • รับส่วนลด 20% เมื่อช้อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขา
 • มีประกันการเดินทางคุ้มครองระหว่างที่ท่องเที่ยวอยุ่
 • International Data Roaming 15 ประเทศ (5 คูปอง /ปี)
 • บริการห่อสัมภาระ (5 คูปอง /ปี)
 • ได้รับของขวัญวันเกิดระดับพรีเมี่ยม
 • สิทธิพิเศษสำหรับที่จอดรถสำหรับสาขาซอยรางน้ำ และศรีวารี
 • บัตร Priority Pass สำหรับใช้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบินกว่า 700 แห่งทั่วโลก
 • Accor Advantage Plus มอบส่วนลดห้องพักและร้านอาหารทั่วโลก
 • คุณจะได้รับบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์  CROWN เมื่อสะสมคะแนนกะรัตครบ  15,000 กะรัต หรือมียอดซื้อสะสมครบ  1,500,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

 

vega2

 • รับส่วนลด 20% เมื่อช้อปปิ้งที่คิง เพาเวอร์ทุกสาขา
 • มีประกันการเดินทางคุ้มครองระหว่างที่ท่องเที่ยวอยุ่
 • International Data Roaming 15 ประเทศ (10 คูปอง /ปี)
 • บริการห่อสัมภาระ (10 คูปอง /ปี)
 • ได้รับของขวัญวันเกิดระดับพรีเมี่ยม และแชมเปญ
 • ฟรีห้องพัก สปา และบัตรรับประทานอาหารจาก Pullman Bangkok King Power
 • สิทธิพิเศษสำหรับที่จอดรถสำหรับสาขาซอยรางน้ำ และศรีวารี
 • บัตร Priority Pass สำหรับใช้บริการห้องรับรองพิเศษในสนามบินกว่า 700 แห่งทั่วโลก
 • Accor Advantage Plus มอบส่วนลดห้องพักและร้านอาหารทั่วโลก
 • คุณจะได้รับบัตรสมาชิก VEGA เมื่อมีกะรัตสะสมครบ  30,000 กะรัต ภายในระยะเวลา  1 ปี และ ซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนตัวเท่านั้น

 

kp1

 

สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : KING POWER MEMBERSHIP CARD

 

 

The post บัตรสมาชิก KING POWER appeared first on Way of Backpacker.

]]>
ASUS EeeBook X205TA http://www.wayofbackpacker.com/2015/10/asus-eeebook-x205ta/ Wed, 28 Oct 2015 09:34:00 +0000 http://www.wayofbackpacker.com/?p=3764 มีใครไปเที่ยวแล้วพก คอมพิวเตอร์แลปท้อป (laptop computer) หรือที่เราเรียกติดปากว่า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (notebook computer) ติดกระเป๋าไปด้วยรึเปล่าครับ ??? ทุกครั้งที่เดินทางไปไหน ผมจะพกแค่  iPad ไว้เพื่อดูแผนที่ google map และใช้เป็นฮาร์ทไดร์ไว้สำหรับแบคอัพภาพจากกล้อง กับใช้เล่นโซเชียลแค่นั้น แต่หลาย ๆ ครั้งอยากเขียนอะไรที่ไปพบเจอมาตามประสาคนอยากเล่าในเวปไซด์ แบบไม่ต้องรอกลับมาเปิดคอมที่บ้าน เพราะป่านนั้นคงไม่ว่าง หรือไม่มีอารมณ์จะเขียนแล้ว ซึ่ง  iPad มันทำไม่ได้ หรืออาจได้แต่ไม่สะดวกนัก ตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่า จะพกแลปท้อปไปด้วยดีมั้ย จะกลายเป็นภาระไปมั้ยนะ  ??? ก็มีเพื่อน ๆ แนะนำว่าไหน ๆ ก็มี iPad แล้วก็แค่ซื้อคีบอร์ดแบบ bluetooth มาใช้ก็จบละ แต่พอไปดูมา ราคาไม่ใช่น้อย ๆ เลย แบบถูก ๆ ก็กลัวว่าจะไม่ทนมือแน่นอน คีบอร์ด bluetooth ต้องใส่ถ่านอีก ที่สำคัญคือมันไม่สวย ครั้นจะซื้อ case iPad แบบที่มีคีบอร์ดในตัวก็มีให้เลือกน้อยเหลือเกิน ไม่ถูกใจ ...

The post ASUS EeeBook X205TA appeared first on Way of Backpacker.

]]>
มีใครไปเที่ยวแล้วพก คอมพิวเตอร์แลปท้อป (laptop computer) หรือที่เราเรียกติดปากว่า คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค (notebook computer) ติดกระเป๋าไปด้วยรึเปล่าครับ ???

ทุกครั้งที่เดินทางไปไหน ผมจะพกแค่  iPad ไว้เพื่อดูแผนที่ google map และใช้เป็นฮาร์ทไดร์ไว้สำหรับแบคอัพภาพจากกล้อง กับใช้เล่นโซเชียลแค่นั้น

แต่หลาย ๆ ครั้งอยากเขียนอะไรที่ไปพบเจอมาตามประสาคนอยากเล่าในเวปไซด์ แบบไม่ต้องรอกลับมาเปิดคอมที่บ้าน เพราะป่านนั้นคงไม่ว่าง หรือไม่มีอารมณ์จะเขียนแล้ว ซึ่ง  iPad มันทำไม่ได้ หรืออาจได้แต่ไม่สะดวกนัก ตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่า จะพกแลปท้อปไปด้วยดีมั้ย จะกลายเป็นภาระไปมั้ยนะ  ???

ก็มีเพื่อน ๆ แนะนำว่าไหน ๆ ก็มี iPad แล้วก็แค่ซื้อคีบอร์ดแบบ bluetooth มาใช้ก็จบละ แต่พอไปดูมา ราคาไม่ใช่น้อย ๆ เลย แบบถูก ๆ ก็กลัวว่าจะไม่ทนมือแน่นอน คีบอร์ด bluetooth ต้องใส่ถ่านอีก ที่สำคัญคือมันไม่สวย ครั้นจะซื้อ case iPad แบบที่มีคีบอร์ดในตัวก็มีให้เลือกน้อยเหลือเกิน ไม่ถูกใจ

ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ยังไม่พ้น laptop computer วันยังค่ำ แต่โจทย์ของผมต้องการแค่เขียนบล้อค ทำงานเอกสารนิด ๆ หน่อย ๆ แต่งภาพถ่ายลงบล้อค ไม่เล่นเกม ไม่ดูหนัง สเปคแลปท้อปจึงไม่จำเป็นต้องเทพ ขอแค่ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แบตอยู่ได้นาน และราคาต้องไม่แรงเกินไป แล้วผมก็เจอกับ ASUS  EeeBook X205TA

 

as

 

ASUS EeeBook X205TA เรียกว่าเป็น เน็ตบุ้ค (netbook)  มีขนาดเล็กกว่าแลปท้อป เพราะมีหน้าจอเพียง 11 นิ้ว รูปทรงเพียวบาง น้ำหนักตัวไม่ถึง 1 กิโลกรัม แถมยังมี Windows 8.1 Bing  ติดมากับเครื่องด้วยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มต่างหาก และรองรับการอัพเกรดเป็น Windows 10 ได้ด้วยนะ มันช่างดีอะไรเช่นนี้ แถมยังมาพร้อมกับ Office 365  ฟรีปีแรกด้วย ที่สำคัญราคาค่าตัว รวมกับซอฟแวร์ และระบบปฏิบัติการที่ให้มายังอยู่ในหลักพันเท่านั้น

ด้วยความที่สเปกเบา ๆ และราคาน่าสนใจแบบนี้ ผมเลยเรียกว่าเป็น Low cost Netbook for Traveler ที่น่าใช้ที่สุดรุ่นนึง จากที่ได้ลองเอาไปใช้ทำงานนอกบ้าน ในร้านกาแฟตามสมัยนิยม โดยไม่เอาสายชาร์ตติดไปด้วย เพราะอยากรู้ว่า สเปกตามคู่มือ กับรีวิวเมืองนอกบอกไว้ว่าแบตอึดมาก สามารถใช้ได้ถึง 10 ชั่วโมงต่อการชาร์ตเต็ม 1 ครั้ง มันจริงมั้ย ซึ่งก็สอบผ่านตามการใช้งานของผม  คือ ต่อ wifi แล้วเปิดเวป เขียนบล้อค โดยเปิดเครื่องไว้ตลอด

 

medium-480-04_asuseeebookx205ta-snap

 

พบว่าเครื่องไม่ร้อน ไม่แฮงค์ และไม่อืด ซึ่งก็น่าพอใจ แถมหน้าตาเครื่องก็ดูดีไม่ขี้เหร่ด้วย เอาไปเปิดใช้ในร้านกาแฟไม่รู้สึกขัดเขินอะไร เรื่องการใช้งานแรก ๆ จะยังไม่ชินกับแผงคีบอร์ดนัก พิมพ์ผิดบ่อยเหมือนกัน เพราะมันไม่ใช่ full keyboard แบบแลปท้อปและยังมีขนาดเล็กกว่า ต้องใช้เวลาให้คุ้นมืออีกนิด

update ล่าสุด ผมอัพเกรดเป็น Windows 10 (32 bit) ไปแล้วไม่มีอาการแฮงค์หรือเรียกหาไดรเวอร์ ทุกอย่างทำงานได้ตามปกติทุกฟังชั่น

 

win10

 

สำหรับทริประยะสั้น ๆ ไม่กี่วัน ผมยังคงจะเอา iPad ไปใช้เหมือนเดิม เดี่ยวก็กลับบ้านมาเขียนบล้อคก็ได้ ส่วน ASUS EeeBook X205TA เครื่องนี้ไว้สำหรับเดินทางทางนาน ๆ หลายวัน จะได้มีเรื่องให้อัพเดทเรื่อย ๆ ระหว่างเที่ยว และยังถือไปใช้ในร้านกาแฟตามเทรนด์ทุกวันนี้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

The post ASUS EeeBook X205TA appeared first on Way of Backpacker.

]]>