antwoorden Pixwords 94 answers Pixwords 2 letters Pixwords 7 letters Pixwords 8 letters Pixwords 13 letters Pixwords 15 litere
ข่าวประชาสัมพันธ์ Archives - Way of Backpacker
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นพลังผู้นำรุ่นใหม่ จะเปลี่ยนโลกของเราให้ดีขึ้น เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คน ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เพื่อระดมพลังความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ เป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปีจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 20 คนเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยสู่เวทีการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ระดับโลก หรือ One Young World Summit 2016 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทยได้เข้าร่วมในเวทีสำคัญระดับโลกที่มีการรวมตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่จากนานาประเทศที่มีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ... Read More »